„Rozmowy o problemach rodzą problemy. Rozmowy o rozwiązaniach rodzą rozwiązania.”
Steve de Shazer