„Nie można planować przyszłości w oparciu o przeszłość.”
Edmund Burke

Treść w trakcie przygotowywania