„Nie można planować przyszłości w oparciu o przeszłość.”
Edmund Burke