„Każda zmiana może dostarczyć sposobności do rozwiązania problemu.”
Barry Duncan

Terapia indywidualna jest możliwością pracy psychoterapeutycznej dla jednej osoby. Pozwala na wypracowanie przez klienta realnego celu  i osiągnięcia go w swoim życiu. W zaciszu gabinetu klient ma możliwość  uświadomienie sobie swoich zasobów i umiejętności, a takżewyjątkowych sytuacji w których radził sobie z trudnością. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuję techniki Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Oparta jest na metodach pomagających w sposób skuteczny i efektywny znaleźć klientowi rozwiązania. Jest to forma terapii, która w szybkim czasie przynosi pozytywne korzyści.

 

W swojej praktyce psychoterapeutycznej szukałam z klientami rozwiązań w różnych obszarach, np. sytuacje kryzysowe (jak rozwód, odejście bliskiej osoby),  depresja, lęki, nerwice, sytuacje konfliktowe, trudności w pracy, zaburzenia odżywiania, długotrwały stres, uzależnienia, przemoc rówieśnicza, przemoc domowa i inne.