„Każda zmiana może dostarczyć sposobności do rozwiązania problemu.”
Barry Duncan

Jestem wieloletnim realizatorem programów profilaktyczny dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów. Warsztaty prowadzone przez mnie są metodami aktywnymi z wykorzystaniem technik terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (BSFT). 

Zrealizowane przez mnie były między innymi tematy dotyczące:

  • integracji w klasie
  • budowania własnej wartości
  • rozwiązywania sytuacji konfliktowych
  • zapobiegania zachowaniom agresywnym
  • radzenia sobie ze stresem
  • radzenia sobie z przemocą między rówieśnikami
  • radzenia sobie z przemocą domowa
  • zapobiegania uzależnieniom