„Pacjenci znają rozwiązania swoich problemów. Oni tylko nie wiedzą, ze je znają.”
Milton Erickson

Jestem wieloletnim realizatorem programów profilaktyczny dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów. Warsztaty prowadzone przez mnie są metodami aktywnymi z wykorzystaniem technik terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (BSFT). 

Zrealizowane przez mnie były między innymi tematy dotyczące:

  • integracji w klasie
  • budowania własnej wartości
  • rozwiązywania sytuacji konfliktowych
  • zapobiegania zachowaniom agresywnym
  • radzenia sobie ze stresem
  • radzenia sobie z przemocą między rówieśnikami
  • radzenia sobie z przemocą domowa
  • zapobiegania uzależnieniom