„Rozmowy o problemach rodzą problemy. Rozmowy o rozwiązaniach rodzą rozwiązania.”
Steve de Shazer

Warsztaty dla rodziców skierowane są do osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności wychowawcze i odnajdywać konstruktywne sposoby radzenia sobie w relacjach z dziećmi. 

Istnieje możliwość indywidualnego wyboru tematu spotkań.

Terapia indywidualna jest możliwością pracy psychoterapeutycznej dla jednej osoby. Pozwala na wypracowanie przez klienta realnego celu  i osiągnięcia go w swoim życiu. W zaciszu gabinetu klient ma możliwość  uświadomienie sobie swoich zasobów i umiejętności, a takżewyjątkowych sytuacji w których radził sobie z trudnością. W swojej pracy terapeutycznej wykorzystuję techniki Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Oparta jest na metodach pomagających w sposób skuteczny i efektywny znaleźć klientowi rozwiązania. Jest to forma terapii, która w szybkim czasie przynosi pozytywne korzyści.

Jestem wieloletnim realizatorem programów profilaktyczny dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów. Warsztaty prowadzone przez mnie są metodami aktywnymi z wykorzystaniem technik terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (BSFT). 

Podczas spotkania psychoterapeutycznego pracuję z całą rodziną. Biorąc pod uwagę, że rodzina jest systemem, ten sposób pracy daje większe i szybsze  możliwości  uzyskania  pozytywnej zmiany. Zmiana zachowania przez jedną osobę w rodzinie ma wpływ na relacje pomiędzy innymi członkami. Stosując techniki Terapii Krótkoterminowej  Skoncentrowanej na Rozwiązaniu klienci dostrzegają swoje zasoby i umiejętności oraz uświadamiają sobie istnienie sytuacji wyjątkowych, w których potrafili rozwiązać problem. Filozofia terapii BSFT traktuje klienta jako eksperta od swojego życia.

Warsztaty rozwoju osobistego skierowane są do osób pragnących podnieść jakość swojego życia. 

W swojej pracy wykorzystuję program „Dam Radę” i „Mission Possible” w oparciu o techniki terapii BSFT (Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu).

„Dam Radę” to  praktyczna metoda pomagania dzieciom w uczeniu się umiejętności przezwyciężania problemów emocjonalnych i behawioralnych z pomocą rodziny, przyjaciół innych bliskich osób. Zaletą tej metody jest chęć u dzieci w uczeniu się nowych umiejętności. Dzieci bowiem unikają rozmów o swoich smutkach i problemach, za to z przyjemnością rozwijają skuteczne  sposoby dotyczące radzenia sobie z trudnościami.